Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Град Београд  >  Младеновац

градска општина

Младеновац

Младеновац има званичан грб у три нивоа и заставу према стандардима Српског хералдичког друштва. Симболи су усвоjени Одлуком о грбу и стегу општине и насељеног места Младеновац.

Застава општине jе квадратна и плаве jе боjе са белом гредом при дну. У горњем плавом пољу jе златна крстолика гранчица храста.

Аутор грба jе Ладислав Бирон, а блазон великог грба града и општине Младеновац гласи:

Плави штит раздељен сребрном гредом, у врху два jедан ка другом нагнута златна кондира из коjих се изливаjу и спаjаjу сребрни млазеви воде коjа се као угнути клин улива у поменути сребрну греду, а из стопе штита црни наковањ из кога израста крстообразна златна тролисна младица храста.

Штит jе надвишен златном бедемском круном са три видљива мерлона, на коjоj стоjи раширених крила бели голуб златног кљуна и црвених ногу, око чиjе главе сиjа златан ореол са уписаним црвеним крстом.

Десни држач штита jе пропети бели коњ црних копита, зауздан, оседлан и опремљен како приличи коњу деспота, то jест оглав, узде и колани пурпурни, пурпурни прекривач седла, бела покривка извезена гримизним двоглавим орловима и оперважена пурпуром, а леви пропети црвени срндаћ, златно оружан и истог таквог jезика и папака, прободен кроз врат златном стрелом.

Између држача и штита о тло су ослоњена црвена златом окована копља са коjих се у поље виjу златним ресама оперважени стегови, и то десно стег Града Београда, а лево стег Младеновца, (на плавом изнад снижене сребрне греде слободна крстообразна златна тролисна младица храста).

Постамент су природни шумом обрасли обронци планине Космаj, у подножjу коjе jе испод штита пали деспотски пурпурни тоболац отворен удесно, украшен сребром и златом, са мотивом сребрног двоглавог орла; у тоболцу су три златне стреле, а испод тоболца по левоj косини укрштене, леже на тлу две златне стреле.

Испод грба jе на белоj ленти ћириличним словима исписано гримизно црвеном боjом име места и општине Младеновац.

Грб се користи у три нивоа, велики, средњи и мали. Мали грб jе сам штит, док jе средњи штит надвишен златном бедемском круном са три видљива мерлона, под коjим jе лента са гримизним натписом Младеновац.

Последња измена: 23-HOB-2007


Сродни спољни линкови:


Град Београд

Младеновац - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Амерић ● Белуће ● Бељевац ● Велика Иванча ● Велика Крсна ● Влашка ● Границе ● Дубона ● Jагњило ● Ковачевац ● Кораћица ● Мала Врбица ● Марковац ● Међулужjе ● Младеновац (варош) ● Младеновац (село) ● Пружатовац ● Рабровац ● Раjковац ● Сенаjа ● Црквине ● Шепшин ●

 
Grb Mladenovca

Грб Младеновца

Zastava Mladenovca

Застава Младеновца

Srednji grb Mladenovca

Средњи грб Младеновца

Veliki grb Mladenovca

Велики грб Младеновца

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе