Zastave i grbovi Srbije СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH

Kosovo i Metohija

Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija je podeljena na 5 upravnih okruga, koji su podeljeni na opštine.

 

25. Kosovski okrug


 • Glogovac
 • Kačanik
 • Kosovo Polje
 • Lipljan
 • Obilić
 • Podujevo
 • Priština
 • Uroševac
 • Štimlje
 • Štrpce

26. Pećki okrug


 • Dečani
 • Đakovica
 • Istok
 • Klina
 • Peć

27. Prizrenski okrug


 • Orahovac
 • Prizren
 • Suva Reka
 • Gora

28. Kosovsko-mitrovački okrug

29. Kosovsko-pomoravski okrug


 • Vitina
 • Gnjilane
 • Kosovska Kamenica
 • Novo Brdo
Kosovo i Metohija, upravni okruzi

Kosovo i Metohija, upravni okruzi

© 2007-2018 Zastave i grbovi Srbije  - Ivan Sarajčić, hosted by AbsolutOK