Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Воjводина  >  Северно-банатски округ  >  Сента

општина

Сента / Zenta

Из члана 5. Статута Општине Сента:

Општина има своjе симболе: грб, заставу и грбовни штамбиљ, са коjима изражава своjе историjске, културне и географске посебности.

Грб општине чини: светло плави штит са два диjагонално укрштена кључа златне боjе са ушицама окренутим на доле и запорима окренутим постранично на горе, а у чиjим ушицама се налази по jедна кечига сребрне боjе, коjе су jедна од друге окренуте у водоравном положаjу. Између кључева по средини штита уздиже се злаган клас пшенице са два постранична зелена листа. Изнад штита налази се кацига са спуштеним визиром сребрнасте боjе са круном. Са десне стране штита налази се плаво-златни, а са леве стране црвено-сребрни плашт.

Застава општине jе двобоjна: чине jе две ронделе жуте и светлоплаве боjе вертикално постављене у jеднакоj ширини или хоризонтално постављене ронделе светлоплаве и жуте боjе у jеднакоj ширини. Однос ширине и дужине заставе износи jедан према два. У средини заставе, на месту пресека диjагонала, налази се грб општине.

Грбовни штамбиљ jе округлог облика. Његов садржаj истоветан jе са грбом општине, с тим да се изнад грба налази натпис: Sigillum Civitatis Zentha, а испод грба су истицане године 1506-1902. Коришћење симбола утврђуjе се посебном одлуком Скупштине општине у складу са законом.

6. март 2006. године

Последња измена: 14-HOB-2007


Сродни спољни линкови:


Воjводина

Северно-банатски округ - општине

Сента - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Богараш ● Горњи Брег ● Кеви ● Сента ● Торњош ●

 
Grb Sente

Грб Сенте

Zastava Sente

Застава Сенте

Srednji (peatni) grb Sente

Средњи (печатни) грб Сенте

Srednji grb Sente

Средњи грб Сенте

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе