Заставе и грбови Србиjе SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Воjводина  >  Ириг  >  Мала Ремета

Месна заjедница (место/насеље/село)

Мала Ремета

Мала Ремета

Последња измена: 23-AПP-2008


Воjводина

Сремски округ - општине

Ириг - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Велика Ремета ● Врдник ● Гргетек ● Добродол ● Ириг ● Jазак ● Крушедол Прњавор ● Крушедол Село ● Мала Ремета ● Нерадин ● Ривица ● Шатринци ●

 
Grb Male Remete iz albuma

Грб Мале Ремете из албума "Грбови Jугославиjе" - Издавач "Кава Хаг д.д.", Загреб, 1939.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе