Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Воjводина  >  Jужно-бачки округ  >  Бечеj

општина

Бечеj / Óbecse

Одлуком о изгледу грба и заставе општине Бечеj и њиховоj употреби коjу jе донела Скупштина општине Бечеj 30. jануара 2009. године усвоjени су симболи општине:

II. ИЗГЛЕД ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕJ

Члан 4.

Грб општине Бечеj jе округлог облика.

У спољашњем кругу на белоj подлози црним словима на латинском jезику стоjи натпис: SIGILLUM PRIVILEGIATI ET REGIO CORONALIS DISTRICTUS CIS-TYBISCANI ANNO 1800.

У унутрашњем кругу jе штит са шиљастим подножjем (барокна вариjанта) са биљном геометриjском орнаментиком златне боjе на тамно смеђоj позадини. Штит jе окруњен лиснатом круном и налази се унутар кружног печата. Штит jе подељен хоризонтално на два jеднака дела са стилизованим таласима реке Тисе сребрне боjе.

Унутар штита у горњем делу на црвеноj подлози се налазе два аморета коjи држе круну, испод коjе су златном боjом исписане инициjале F II. (Хабсбуршког цара Фрање II.), док jе у доњем делу штита на плавоj подлози фигура коjа представља светог великомученика Георгиjа, коjи убиjа аждаjу, као и три златне звездице са леве стране, односно седам са десне стране, а подлога подножjа jе зелене боjе.

Члан 5.

Застава општине Бечеj састоjи се од три боjе: беле (C -0%, M -0%, Y -0%, K -0%), плаве (C -100%, M -55%, Y -0%, K -0%) и зелене (C-100%, M-0%, Y-100%, K -20%), положене водоравно у сразмери 2:1:1.

У горњем левом углу заставе, на белом пољу налази се грб општине Бечеj. Однос ширине и дужине заставе jе 1:2. Ширина заставе jе 1 метра, а дужина 2 метра (са делом за навлачење копља од 2,05 метара).

Када jе застава двострана, обе стране су идентичне по питању односа мера и распореда боjа, док се грбови општине налазе на странама заставе коjе су ближе копљу, односно jарболскоj пречки на коjоj се застава налази. Лице заставе jе она страна на коjоj се грб општине налази са леве стране.

Застава општине Бечеj утврђена овим чланом сматра се еталоном заставе.

До 2009. године општина jе користила псеудохералдички амблем са мотивима социjализма.

Последња измена: 9-MAP-2010


Сродни спољни линкови:


Воjводина

Jужно-бачки округ - општине

Бечеj - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бачко Градиште ● Бачко Петрово Село ● Бечеj ● Милешево ● Радичевић ●

 
Grb Beeja

Грб Бечеjа

Zastava Beeja

Застава Бечеjа

Srednji (peatni) grb Beeja

Средњи (печатни) грб Бечеjа

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе