Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Мачвански округ  >  Шабац

град

Шабац

Грб Општине Шабац користи се у три нивоа, као основни, средњи и велики грб. Застава Шапца jе хералдички стег.

Званични Хералдички стег Шапца мало се разликуjе од основног грба. Пропорциjе су му 1:1. То jе асиметрична хоризонтална тробоjка плаво-бело-црвена, са горњим, плавим пољем висине око 2/3 заставе, а поља су подељена виjугаво. У плавом пољу ближе копљу jе бели цвет пољског крина (не ради се о хералдичком крину), жутих прашника са стабљиком и два листа.

На званичном веб саjту општине Шабац детаљно су описана сва три нивоа грба:

ОСНОВНИ ГРБ

Блазон Основног грба гласи: На плавом пољу из спуштене таласасте сребрне греде издиже се сребрна тврђава са три кружне куле са кренелациjом и купастим златним крововима, свака са по три лучна прозора у низу отворена пољем; испред средње куле, коjа jе виша од бочних, налази се високи сребрни портал са лучном капиjом отвореном пољем, а између бочних кула и капиjе се види златни палисадни бедем са плетером. Од капиjе се преко дела поменуте таласасте греде пружа златни мост. У десном кантону jе процветали сребрни крин златних прашника, а у стопи штита златни сноп жита увезан црвеном траком.

СРЕДЊИ ГРБ

Блазон Средњег грба гласи: Основни грб (На плавом пољу из спуштене таласасте сребрне греде издиже се сребрна тврђава са три кружне куле са кренелациjом и купастим златним крововима, свака са по три лучна прозора у низу отворена пољем; испред средње куле, коjа jе виша од бочних, налази се високи сребрни портал са лучном капиjом отвореном пољем, а између бочних кула и капиjе се види златни палисадни бедем са плетером. Од капиjе се преко дела поменуте таласасте греде пружа златни мост. У десном кантону jе процветали сребрни крин златних прашника, а у стопи штита златни сноп жита увезан црвеном траком), надвишен златном бедемском круном са четири видљива мерлона, и обухваћен са доње стране природним полувенцем пољских кринова увезаним српском тробоjком. У подножjу jе ружичаста трака исписана сребрним именом ШАБАЦ.

ВЕЛИКИ ГРБ

Блазон Великог грба гласи: Основни грб (На плавом пољу из спуштене таласасте сребрне греде издиже се сребрна тврђава са три кружне куле са кренелациjом и купастим златним крововима, свака са по три лучна прозора у низу отворена пољем; испред средње куле, коjа jе виша од бочних, налази се високи сребрни портал са лучном капиjом отвореном пољем, а између бочних кула и капиjе се види златни палисадни бедем са плетером. Од капиjе се преко дела поменуте таласасте греде пружа златни мост. У десном кантону jе процветали сребрни крин златних прашника, а у стопи штита златни сноп жита увезан црвеном траком), надвишен златном бедемском круном са четири видљива мерлона. Држачи су два пропета вранца златних копита, грива и репова, црвених jезика, од коjих десни придржава златом оковано гримизно копље златног врха са кога се у поље виjе златним ресама опшивен стег Србиjе, а леви исто такво копље и с истим таквим ресама опшивени стег Шапца. Постамент Великог грба jе травнато поље обрасло ливадским криновима, коjе се благо издиже у средишту да пружи ослонац штиту. У дну постамента jе ружичаста трака исписана сребрним словима ШАБАЦ, а испод траке су одликовања коjима jе град током своjе историjе одликован, и то: у средини Орден Карађорђеве звезде с мачевима 4. степена, десно од њега Француски Ратни крст 1914-1918, а лево чехословачки Ратни крст 1914-1918, свако одликовање у прописаноj траци.

Последња измена: 1-OКT-2007


Сродни спољни линкови:


Централна Србиjа

Мачвански округ - општине

Шабац - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бела Река ● Богосавац ● Боjић ● Букор ● Варна ● Волуjац ● Горња Врањска ● Грушић ● Двориште ● Десић ● Добрић ● Дреновац ● Дуваниште ● Жабар ● Заблаће ● Змињак ● Jевремовац ● Jеленча ● Корман ● Криваjа ● Липолист ● Маjур ● Мала Врањска ● Маови ● Мачвански Причиновић ● Метлић ● Милошевац ● Миокус ● Мишар ● Мрђеновац ● Накучани ● Орашац ● Орид ● Петковица ● Петловача ● Поцерски Метковић ● Поцерски Причиновић ● Предворица ● Прњавор ● Радовашница ● Рибари ● Румска ● Синошевић ● Скрађани ● Слатина ● Слепчевић ● Табановић ● Церовац ● Цуљковић ● Шабац ● Шеварице ● Штитар ●

 
Grb apca

Грб Шапца

Zastava apca

Застава Шапца

Veliki grb apca

Велики грб Шапца

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе