Заставе и грбови Србиjе SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Рашки округ  >  Тутин

општина

Тутин

Тутин користи амблем са стилизованим елементима. Амблем jе очигледно инспирисан грбом бошњачке националне мањине.

Последња измена: 7-ДEЦ-2007


Сродни спољни линкови:


Централна Србиjа

Рашки округ - општине

Тутин - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Араповиће ● Баљен ● Батраге ● Баћица ● Биохане ● Блаца ● Бовањ ● Бороштица ● Браћак ● Брегови ● Брнишево ● Буjковиће ● Веље Поље ● Весениће ● Врапче ● Врба ● Глоговик ● Глухавица ● Гнила ● Годово ● Горњи Црниш ● Градац ● Гуjиће ● Гурдиjеље ● Гуцевиће ● Девреч ● Делимеђе ● Детане ● Добри Дуб ● Добриње ● Долово ● Драга ● Дубово ● Дулебе ● Ђерекаре ● Ервенице ● Жирче ● Жупа ● Жуче ● Западни Моjстир ● Изрок ● Источни Моjстир ● Jабланица ● Jаребице ● Jезгровиће ● Jелиће ● Jужни Кочарник ● Ковачи ● Кониче ● Лескова ● Липица ● Лукавица ● Мелаjе ● Митрова ● Морани ● Набоjе ● Надумце ● Намга ● Ноћаjе ● Ораше ● Орље ● Островица ● Паљево ● Пископовце ● Пленибабе ● Покрвеник ● Попе ● Попиће ● Потреб ● Пружањ ● Радуховце ● Радуша ● Рамошево ● Режевиће ● Рибариће ● Рудница ● Руђа ● Саш ● Северни Кочарник ● Смолућа ● Старчевиће ● Струмце ● Суви До ● Точилово ● Тутин ● Ћулиjе ● Црквине ● Чаровина ● Чмањке ● Чукоте ● Шароње ● Шипче ● Шпиљани ●

 
Grb Tutina

„Грб”* Тутина

Zastava Tutina

Застава Тутина


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2023 Заставе и грбови Србиjе