Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Златиборски округ  >  Сjеница

општина

Сjеница

Општина Сjеница користи нехералдички амблем коjи очито датира из времена СФРJ (петокрака звезда).

Последња измена: 7-ДEЦ-2007


Сродни спољни линкови:


Централна Србиjа

Златиборски округ - општине

Сjеница - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Аливеровиће ● Багачиће ● Баре ● Бачиjа ● Биоц ● Блато ● Богути ● Божов Поток ● Бољаре ● Боришиће ● Боровиће ● Бреза ● Брњица ● Буђево ● Вапа ● Весковиће ● Височка ● Вишњева ● Вишњице ● Врапци ● Врбница ● Врсjенице ● Голубан ● Горње Лопиже ● Гошево ● Грабовица ● Градац ● Гргаjе ● Долиће ● Доње Горачиће ● Доње Лопиже ● Драгоjловиће ● Дражевиће ● Дружиниће ● Дубница ● Дуга Пољана ● Дуjке ● Дунишиће ● Жабрен ● Житниће ● Забрђе ● Заjечиће ● Захумско ● Jевик ● Jезеро ● Калипоље ● Камешница ● Кањевина ● Караjукића Бунари ● Киjевци ● Кладница ● Кнежевац ● Козник ● Кокошиће ● Краjиновиће ● Криваjа ● Крња Jела ● Крстац ● Крће ● Лиjева Река ● Љутаjе ● Машовиће ● Медаре ● Међугор ● Милићи ● Папиће ● Петрово Поље ● Плана ● Пода ● Понорац ● Праља ● Раждагиња ● Расно ● Распоганче ● Растеновиће ● Рашковиће ● Сjеница ● Скрадник ● Страjиниће ● Ступ ● Сугубине ● Сушица ● Трешњевица ● Триjебине ● Тузиње ● Тутиће ● Увац ● Угао ● Урсуле ● Ушак ● Фиjуљ ● Царичина ● Цетановиће ● Црвско ● Црчево ● Чедово ● Чипаље ● Читлук ● Шаре ● Штаваљ ● Шушуре ●

 
Grb Sjenice

„Грб”* Сjенице


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе