Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Рашки округ  >  Рашка

општина

Рашка

Рашка користи нехералдички амблем у две верзиjе: двобоjноj и у боjи. По елементима и стилу врло jе сличан амблему Лепосавића.

Статут општине у члану 7. овако описуjе општинску заставу:

Застава општине jе плаве боjе са одштанпаним белим амблемом општине на средини платна.

Пропорциjе заставе нису поменуте.

Елементи коjи се поjављуjу на амблему Рашке су: натпис Рашка, планина (Копаоник), мост, купола цркве (могуће jе да се представља куполу манастира Градац), зупчаник, укрштени чекићи и река (Ибар).

Статут општине у члану 6. овако описуjе амблем:

Амблем општине jе у облику штита чиjа садржина симболизуjе, уметнички одржава и на синтетички начин приказуjе културно историjску прошлост, географске, привредне и друге карактеристике и перспективе даљег развоjа општине.

Последња измена: 7-ДEЦ-2007


Сродни спољни линкови:


Централна Србиjа

Рашки округ - општине

Рашка - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бадањ ● Баљевац ● Бела Стена ● Бело Поље ● Беоци ● Биљановац ● Биниће ● Биочин ● Боровиће ● Боће ● Брвеник ● Брвеник Насеље ● Брвеница ● Варево ● Воjмиловићи ● Вртине ● Гњилица ● Гостирадиће ● Градац ● Драганићи ● Жерађе ● Жутице ● Зарево ● Jошаничка Бања ● Казновиће ● Карадак ● Ковачи ● Копаоник ● Корлаће ● Кравиће ● Кремиће ● Крушевица ● Курићи ● Кућане ● Лисина ● Луково ● Милатковиће ● Муре ● Ново Село ● Носољин ● Орахово ● Павлица ● Паноjевиће ● Пискања ● Плавково ● Плешин ● Побрђе ● Покрвеник ● Поцесjе ● Радошиће ● Раковац ● Рашка ● Рвати ● Рудница ● Себимиље ● Семетеш ● Супње ● Тиоџе ● Трнава ● Црна Глава ● Шипачина ●

 
Grb Rake

„Грб”* Рашке

Zastava Rake

Застава Рашке


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе