Заставе и грбови Србиjе SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Рашки округ  >  Нови Пазар

град

Нови Пазар

Нови Пазар има званични грб и заставу, одређену Статутом општине, коjи jе донет 27. маjа 2002. године.

Застава Новог Пазара jе описана у Статуту општине, у члану 90:

Застава Општине jе модро плаве боjе, размjера jедан према jедан и по, и на средини jе постављен општински грб по попречноj оси.

Грб Новог Пазара jе описан у Статуту општине, у члану 90:

Грб Општине Нови Пазар има облик штита. По средини грба циjелом ширином штита графички jе приказана тврђава са кулом и хидроцентрала са слаповима, испод хидроцентрале пут, а испод пута графички стилизоване риjеке Рашка и Jошаница. У дну штита уписан jе броj 1461. Основне боjе грба су плава, биjела, црвена и зелена, а присуство окер боjе симбол jе вjековима старог града.

Последња измена: 7-ДEЦ-2007


Сродни спољни линкови:


Фотографиjе:


Централна Србиjа

Рашки округ - општине

Нови Пазар - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Алуловиће ● Баjевица ● Бања ● Баре ● Батњик ● Бекова ● Беле Воде ● Ботуровина ● Брђани ● Брестово ● Варево ● Вевер ● Видово ● Витковиће ● Воjковиће ● Воjниће ● Врановина ● Вучиниће ● Вучjа Локва ● Голице ● Горња Тушимља ● Гошево ● Грађановиће ● Грачане ● Грубетиће ● Дежева ● Доjиновиће ● Долац ● Дољани ● Драгочево ● Драмиће ● Жуњевиће ● Забрђе ● Златаре ● Иванча ● Избице ● Jабланица ● Jавор ● Jанча ● Jова ● Кашаљ ● Ковачево ● Кожље ● Копривница ● Косуриће ● Крушево ● Кузмичево ● Леча ● Лопужње ● Лукаре ● Лукарско Гошево ● Лукоцрево ● Мишчиће ● Мур ● Мухово ● Неготинац ● Нови Пазар ● Одоjевиће ● Окосе ● Осаоница ● Осоjе ● Охоље ● Павље ● Паралово ● Пасjи Поток ● Пиларета ● Побрђе ● Пожега ● Пожежина ● Полокце ● Попе ● Постење ● Прћенова ● Пуста Тушимља ● Пустовлах ● Радаљица ● Раjетиће ● Раjковиће ● Раjчиновиће ● Раjчиновићка Трнава ● Раковац ● Раст ● Себечево ● Ситниче ● Скуково ● Слатина ● Смилов Лаз ● Средња Тушимља ● Страдово ● Судско Село ● Тенково ● Трнава ● Туново ● Хотково ● Цоковиће ● Чашић Долац ● Шавци ● Шароње ● Штитаре ●

 
Grb Novog Pazara

Грб Новог Пазара

Zastava Novog Pazara

Застава Новог Пазара

© 2007-2023 Заставе и грбови Србиjе