Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Моравички округ  >  Лучани

општина

Лучани

Општина Лучани користи амблем, чиjа употреба jе утврђена Одлуком о амблему и дану општине Лучани, коjа jе донета на седници одржаноj 17. марта 2000. године:

Члан 2.- Амблем симбол општине представља Драгачево његову прошлост, садашњост и будућност. Амблем чини црвени штит чиjа горња страна има облик споменика краjпуташа.На штиту наjвећи део представљаjу зелена поља, шуме, брегови и планине. Над њима доминира Овчар са антеном релеjне станице, као симболом везе овог краjа са светом, данас и у будућности. Изнад брда налази се плаво обоjени зупчаник, као знак данашњег степена развоjа индустриjе у Драгачеву и даљег стремљења ка његовоj индустриjализациjи. Из зупчаника, као и сунца, пресецаjу плаво шрафирано небо пет жутих зракова, коjи изражаваjу тежњу ка светлиjоj и срећниjоj будућности. На зеленом пољу испод зупчаника су златна труба, а испод ње црвена народна шара, коjе су симбол великог трубачког надметања и рукотворина ткаља, по коjима се за Драгачево зна, како у нашоj земљи, тако и у иностранству.

Члан 3.- Амблем општине истиче се само уз државне симболе у органима општине, као и од стране других субjеката, уколико се то не противи друштвеним и моралним нормама, нити вређа углед општине, али само уз сагласнот Извршног одбора Скупштине општине. Амблем симбол општине не може се употребљавати као робни или услужни жиг, узорак или модел,нити као било коjи други знак за обележавање роба или услуга.

Последња измена: 7-ДEЦ-2007


Сродни спољни линкови:


Фотографиjе:


Централна Србиjа

Моравички округ - општине

Лучани - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бели Камен ● Вича ● Властељице ● Вучковица ● Горачићи ● Горња Краварица ● Горњи Дубац ● Граб ● Губеревци ● Гуча (варошица) ● Гуча (село) ● Дљин ● Доња Краварица ● Доњи Дубац ● Дучаловићи ● Ђерађ ● Живица ● Зеоке ● Каона ● Котража ● Кривача ● Крстац ● Лис ● Лисице ● Лучани (варошица) ● Лучани (село) ● Марковица ● Милатовићи ● Негришори ● Пухово ● Пшаник ● Рогача ● Ртари ● Рти ● Тиjање ● Турица ●

 
Grb Luana

Грб Лучана

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе