Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Шумадиjски округ  >  Крагуjевац

град

Крагуjевац

Знамење града Крагуjевца jе усвоjено 17. Априла 1996, дело jе Српског хералдичког друштва и пример jе нове српске териториjалне хералдике. Грб се наводи у три основна нивоа, мада се често праве грешке у употреби (наjчешће се користи само велики грб).

Основни грб jе штит са сребрним пољем на коме jе црна отргнута глава вепра, златно оружана, црвеног jезика и рањена у чело по косини црвеном стрелом (што представља jедан од наjстариjих грбова додељених Србиjи, а од 1804. и популарности у устанку постаjе незванични грб Шумадиjе). Глава штита jе расцепљена; у десном пољу jе на црвеном сребрни крст између четири иста таква оцила (што jе алузиjа на Крагуjевац као престоницу у првоj половини XIX века), а у левом на црвеном две унакрст постављене топовске цеви окренуте устима навише (симбол тополивнице, зачетка модерне српске индустриjе).

На нивоу Средњег грба се изнад Основног грба jавља златна бедемска круна са четири видљива мерлона и златна диjадема украшена драгуљима (што jе jош jедна представа Крагуjевца као некадашње престонице).

Чувари штита на Великом грбу су два на узлет спремна хералдичка крагуjа (асоциjациjа на могући топоним) коjи придржаваjу стегове Србиjе (десно) и града (лево). Оба око врата на плавоj траци носе штит, десни плав са отвореном сребрном књигом златног повеза, а леви црн са три златна стуба и обрнутим сребрним шевроном преко свега (симболи града као универзитетског центра и стрељаног одељења V -3). Постамент jе шумом обрастао брежуљак са лентом на коjоj jе исписано име града, а о њу jе обешен Орден Св. Саве првог степена коjим jе Свети архиjереjски синод одликовао Крагуjевац.

Хералдички стег jе квадратног облика сребрног поља на коме jе хералдички крагуj коjи стоjи на одсеченоj плодноj златноj храстовоj грани, а у горњем десном кантону jе поновљен мотив сребрног крста са оцилима на црвеном пољу.

Последња измена: 30-CEП-2009


Сродни спољни линкови:


Фотографиjе:


Централна Србиjа

Шумадиjски округ - општине

Крагуjевац - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Аџине Ливаде ● Баљковац ● Ботуње ● Букоровац ● Велика Сугубина ● Велике Пчелице ● Велики Шењ ● Вињиште ● Влакча ● Голочело ● Горња Сабанта ● Горње Грбице ● Горње Jарушице ● Горње Комарице ● Грошница ● Десимировац ● Дивостин ● Добрача ● Доња Сабанта ● Доње Грбице ● Доње Комарице ● Драгобраћа ● Драча ● Дреновац ● Дулене ● Ђурисело ● Ердеч ● Jабучjе ● Jовановац ● Каменица ● Корман ● Котража ● Крагуjевац ● Кутлово ● Лужнице ● Љубичевац ● Мала Врбица ● Мали Шењ ● Маршић ● Маслошево ● Миронић ● Нови Милановац ● Опорница ● Паjазитово ● Поскурице ● Прекопеча ● Рамаћа ● Ресник ● Рогоjевац ● Страгари ● Трешњевак ● Трмбас ● Угљаревац ● Цветоjевац ● Церовац ● Чумић ● Шљивовац ●

 
Grb Kragujevca

Грб Крагуjевца

Zastava Kragujevca

Застава Крагуjевца

Srednji grb Kragujevca

Средњи грб Крагуjевца

Veliki grb Kragujevca

Велики грб Крагуjевца

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе