Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Шумадиjски округ  >  Кнић

општина

Кнић

Опис амблема општине Кнић из Службеног гласника општине од 26. марта 2009. године:

Члан 8.

Грб општине Кнић се користи у 2 нивоа и то као велики и као мали грб.

Члан 9.

Велики грб општине Кнић jе ликовно изражен у четири кавадрата, коjе у доњем делу обjедињуjе лента црвене боjе са натписом ''Општина Кнић'', коjа своjом валовитошћу симболизуjе отменост и напредак, а са десне стране се налази копље коjе при врху носи барjак са четири стилизована слова ''С'', коjи упућуjе на државу у коjоj се општина налази.

У горњем левом квадрату налази се стилизован приказ манастира ''Каменац'', као духовно и културно- историjско обележjе општине, и порука о претежноj верскоj припадности грађана општине Кнић .

У горњем десном квадрату налази се стилизован приказ Борачког крша и средњевековног града Борач, као специфично природно обележjе општине, природни феномен, коjи jе као историjски споменик од изузетног значаjа за културну баштину и представља своjеврсну туристичку атракциjу овог краjа.

У доњем левом квадрату налази се приказ Гружанског jезера, као географске и привредне посебности и потенциjала општине Кнић.

У доњем десном квадрату налази се сведен приказ свега садржаног у предходна три квадрата обjедињен речjу ''Кнић''.

Зелени кругови коjи се преклапаjу у низу и коjи су садржани у квадратним пољима даjу jасну асоциjациjу на крошње дрвећа коjе се налазе у окружењу и шумовите пределе.

Таласасте линиjе зелене боjе указуjу на ливаде и пашњаке коjи се налазе између сеоских домаћинстава, а валовите линиjе земљаних тонова на њиве, оранице и житна поља.

Валовите, светло и тамно плаве линиjе коjе су присутне у горњем левом и десном квадрату и у доњем десном квадрату представљаjу небо, као симбол слободе и слободарског духа као карактеристике људи са овог подручjа.

Површина у доњем десном квадрату настала од жуто црних линиjа представља житна поља и асоциjациjу на препознатљиве културе коjе мештани узгаjаjу у овим краjевима: кукуруз, пшеница, jечам и сл.

Последња измена: 10-MAP-2010


Сродни спољни линкови:


Централна Србиjа

Шумадиjски округ - општине

Кнић - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Баjчетина ● Балосаве ● Баре ● Бечевица ● Борач ● Брестовац ● Брњица ● Бумбарево Брдо ● Врбета ● Вучковица ● Грабовац ● Гривац ● Гружа ● Губеревац ● Гунцати ● Драгушица ● Дубрава ● Жуње ● Забоjница ● Кикоjевац ● Кнежевац ● Кнић ● Коњуша ● Кусовац ● Лесковац ● Липница ● Љубић ● Љуљаци ● Опланић ● Паjсиjевић ● Претоке ● Радмиловић ● Рашковић ● Суморовац ● Топоница ● Честин ●

 
Grb Knia

„Грб”* Кнића

Zastava Knia

Застава Кнића

Veliki grb Knia

Велики „грб”* Кнића


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе