Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Браничевски округ  >  Велико Градиште

општина

Велико Градиште

Велико Градиште користи амблем чиjи су елементи златни зупчаник и клас. На званичном саjту општине оваj амблем jе опако описан:

Основу овог грба чини jединствена композициjа коjу чине штит са лентом, вертикалне тракасте пруге, талас Дунава и Пека, туристичко око, Пинцум и Ледерата Рамска тврђава и део класа. Основна симболика предложеног решења представља савремену ликовну хералдичку стилизациjу елемената потенциjала по коjима jе општина Велико Градиште препознатљива.

Основа грба jе штит са лентом и вертикалним пругама ликовно транспонованих са фасадне пластике спратних делова данашње зграде општине Велико Градиште, а некада Среског начелства. Предложено решење jесте одраз историjског и географског континуитета насеља и ширег окружења коjи датира од остатака античких насеља Пинцум и Ледерата па до туристичких потенциjала, пре свих оличених у Дунаву, Сребрном jезеру и Пеку по коjима се оваj краj препознаjе.

Нови хералдички елементи по коjима се оваj краj препознаjе, а у грбу мораjу да се нађу jесу: стилизовани плави талас Дунава, Сребрног jезера и Пека (као основних карактеристика изласна подручjа на реке Дунав и Пек), а тиме и основне географске посебности општине; круг коjи симболизуjе жуто (златно) око симбол туристичког ока и погледа окружен стилизованим полукругом и зупцима коjи симболизуjу део основа римских и средњевековних утврђења Пинцума, Ледерате и Рамске тврђаве и стилизовани део жутог (златног) класа и плавих пруга коjим се представља симбол пољопривреде и бразде по коjима се такође оваj краj препознаjе у Србиjи.

Последња измена: 7-ДEЦ-2007


Сродни спољни линкови:


Централна Србиjа

Браничевски округ - општине

Велико Градиште - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бискупље ● Велико Градиште ● Гарево ● Десине ● Дољашница ● Ђураково ● Затоње ● Камиjево ● Кисиљево ● Кумане ● Курjаче ● Кусиће ● Љубиње ● Маjиловац ● Макце ● Острово ● Печаница ● Пожежено ● Поповац ● Рам ● Сираково ● Средњево ● Тополовник ● Триброде ● Царевац ● Чешљева Бара ●

 
Grb Velikog Gradita

„Грб”* Великог Градишта


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе