Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Град Београд  >  Савски Венац

градска општина

Савски Венац

Скупштина општине Савски Венац У Одлуци о организациjи и раду органа градске општине Савски венац од 29. jула 2004. године дефинисила jе своjе симболе. Општина користи грб у три нивоа и заставу. Чланови 4. и 5. описуjу симболе:

Члан 5.

Општина Савски венац користи грб у три нивоа, као основни, средњи и велики грб.

Основни грб општине Савски венац jе цветни штит на коме jе зелени тробрег у чиjем jе подножjу сребрна таласаста греда, а изнад ње преко свега златан храстов венац у дну везан српском тробоjком, преко тога jе постављен сребрни двоглави орао златно оружан и истих таквих jезика и ногу на чиjем jе грудима круна Краља Петра И у природним боjама.

Средњи грб jе истоветан Основном грбу, али jе штит надвишен златном бадемастом круном са три зупца изнад штита.

Велики грб jе истоветан Средњем грбу али садржи и два држача у виду сребрних лабудова, златних кљунова и ноката и црних ногу, крила подигнута за полетање; сваки држач придржава jарбол стега, природне боjе и златом окован, златног врха и то десни држач истим таквим ресама оперважен стег града Београда, а леви држач истим таквим ресама оперважен стег општине Савски венац. Постамент Великог грба црним словима исписано jе САВСКИ ВЕНАЦ.

Члан 6.

Застава општине Савски венац има поље квадратног облика и црвене боjе у коме jе изнад златног тла спуштена таласаста бела греда изнад коjе се уздиже зелени тробрег, а у горњем кантону уз jарбол налази се златни храстов венац увезан српском тробоjком.

Цветни штит коjи се помиње jе вероватно штампарска грешка, jер би било логично да би ту требала да стоjи реч црвени.

Последња измена: 14-HOB-2007


Сродни спољни линкови:


Град Београд

Савски Венац - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Београд (Савски Венац) ●

 
Grb Savskog Venca

Грб Савског Венца

Zastava Savskog Venca

Застава Савског Венца

Srednji grb Savskog Venca

Средњи грб Савског Венца

Veliki grb Savskog Venca

Велики грб Савског Венца

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе