Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Град Београд  >  Лазаревац

градска општина

Лазаревац

Симболе Лазаревца осмислило jе Српско хералдичко друштво "Бели Орао".

Статут Градске општине Лазаревац од 14. новембара 2008. године овако описуjе симболе:

Члан 5.

Градска општина има грб и заставу.

Грб градске општине користи се у три нивоа, као Основни, Средњи и Велики грб.

Блазон основног грба гласи: У сребру између два црвена крина по хоризонтали исти такав стуб у коме jе с краjа на краj сребрни крст, а у средишту преко свега штит раздељен зелено и црно са сребрном западном фасадом костурнице-цркве Св. Димитриjа такође преко свега.

Блазон Средњег грба гласи: Основни грб (у сребру између два црвена крина по хоризонтали исти такав стуб у коме jе с краjа на краj сребрни крст, а у средишту преко свега штит раздељен зелено и црно са сребрном западном фасадом костурнице-цркве Св. Димитриjа такође преко свега.) надвишен златном бедемском круном са три видљива мерлона. Испод штита исписан jе назив места и општине.

Блазон Великог грба гласи: Основни грб (у сребру између два црвена крина по хоризонтали исти такав стуб у коме jе с краjа на краj сребрни крст, а у средишту преко свега штит раздељен зелено и црно са сребрном западном фасадом костурнице-цркве Св. Димитриjа такође преко свега.) надвишен златном бедемском круном са три видљива мерлона. Чувари грба су два анђела са златним ореолима, црвеним трака око чела и црвеним орарима оперваженим златом укрштеним на грудима, одевена у дуге беле хаљине, од коjих сваки држи пурпурно златом оковано копље са кога се у поље виjе златним ресама оперважен стег Београда (десно), односно Титулара (лево). Постамент jе травом обрастао брежуљак, у чиjем су подножjу плави таласи Колубаре. Испод грба исписано jе име насељеног места и општине.

Градска општина има квадратни стег следећег блазона: На белом између два црвена крина по хоризонтали исти такав стуб у коме jе с краjа на краj бели крст, а у средишту преко свега штит раздељен зелено и црно са белом западном фасадом костурнице-цркве Св. Димитриjа такође преко свега.

Последња измена: 30-CEП-2009


Сродни спољни линкови:


Град Београд

Лазаревац - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Араповац ● Барзиловица ● Барошевац ● Бистрица ● Браjковац ● Бурово ● Велики Црљени ● Врбовно ● Вреоци ● Дрен ● Дудовица ● Жупањац ● Зеоке ● Jунковац ● Крушевица ● Лазаревац ● Лесковац ● Лукавица ● Мали Црљени ● Медошевац ● Миросаљци ● Петка ● Пркосава ● Рудовци ● Сакуља ● Соколово ● Степоjевац ● Стрмово ● Стубица ● Трбушница ● Цветовац ● Чибутковица ● Шопић ● Шушњар ●

 
Grb Lazarevca

Грб Лазаревца

Zastava Lazarevca

Застава Лазаревца

Srednji grb Lazarevca

Средњи грб Лазаревца

Veliki grb Lazarevca

Велики грб Лазаревца

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе