Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Град Београд  >  Земун

градска општина

Земун

У последње време, у употреби се смењуjу различите стилизациjе грба Земуна. Штит им jе по елементима заjеднички и представља традиционални грб Земуна.

У октобру 2009. године, поново jе враћен грб са чуварима тзв. Краjишницима, коjи jе био актуелан и у периоду 2004-2005.

Грб и застава, обележjа општине Земун промениће изглед.

...

Уместо лавова, грб ће убудуће чувати два ратника са црвеним штитовима, са српским обележjима - сребрни крст и оцила. Ћириличним словима на дну ће бити исписано "Земун", за разлику од претходног натписа "Земун одувек, Земун заувек". Застава ће бити беле боjе, са грбом на средини.

...

Председник Земуна Гордана Поп Лазић каже да би сваки лаик приметио да нешто ниjе како ваља, када погледа jелена са брадом на старом грбу, што у природи не постоjи.

...

- Прихватамо ове ситне исправке око боjа, али прекраjање и убацивање ратника, ниjе у реду. Њих у грбу Земуна никада, током историjе ниjе било. Постоjе на обележjима других општина коjе су их правиле последњих 15 година, а наш грб има традициjу - рекао нам jе Верољуб Jованчевић, члан Демократске странке Србиjе. - Не треба свака власт да мења изглед обележjа.

Новости Ратници уместо лавова, 17. jун 2005.

Ово jе jедан од примера непознавања хералдике у пракси. Локалне власти често идентификуjу симболе са одређеном политичком партиjом, уместо са териториjом и становништвом териториjалне jединице, па тако долази до честе промене симбола.

2004-2005

Традиционални штит (основни грб) Земуна садржи дрво у природним боjама коjе израста из зеленог подножjа. Основна боjа штита jе плава. Jелен коjи лежи у природноj боjи jе са десне стране, а са леве jе пропети златни лав коjи у десноj шапи држи сребрну сабљу. Заjедно са бедемском круном са пет кула чини средњи грб, коjи ниjе у употреби од 2005. године, већ се користи само велики грб Земуна. Велики грб jе измењен 2005. године. Измене се огледаjу у промени чувара грба (уместо златних лавова, на новом грбу су витезови са штитовима са белим крстом и оцилима), уместо старог мотоа на ленти Одувек, Земун, заувек, на новом jе име општине. Такође, постамент сасатављен од зеленог и плавог поља одвоjеног белом виjугавом линиjом на новм jе грбу изостављен.

2009. година (од априла од октобра)

Статут градске општине Земун коjи jе 6. априла 2009. донео привремени орган општине описуjе грб и заставу:

Симболи Градске општине

Члан 5.

Градска општина има своj грб и своjу заставу. Грб Градске општине Земун има четвороугласти штит плаве боjе; на подножjу штита jе зелени тробрег из коjег расте зелено крошњасто стабло; с десне стране стабла лежи (одмара) jелен у природноj боjи, окренут према стаблу; с леве стране стабла стоjи усправан златан лав, коjи у подигнутоj десници држи сребрну сабљу (кривошиjу); изнад штита jе златна зидна круна са 5 шиљака. Грб почива на ленти плаве боjе, на коjоj jе исписано ћириличним златним словима: Земун.

Застава Градске општине jе пропорциjа два према jедан (2:1) у хоризонтали. Застава jе бела са грбом Земуна.

Употреба грба и заставе Градске општине уређуjе се одлуком Скупштине градске општине.

Последња измена: 9-JУH-2009


Сродни спољни линкови:


Фотографиjе:


Град Београд

Земун - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Угриновци ● Београд (Земун) ●

 
Grb Zemuna

Грб Земуна

Zastava Zemuna

Застава Земуна

Srednji grb Zemuna

Средњи грб Земуна

Veliki grb Zemuna

Велики грб Земуна

Zastava Zemuna (2009)

Застава Земуна (2009)

Zastava Zemuna (2003-2005)

Застава Земуна (2003-2005)

Veliki grb Zemuna (2004-2005)

Велики грб Земуна (2004-2005)

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе