Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Град Београд  >  Вождовац

градска општина

Вождовац

Грб Вождовца усвоjен jе у три нивоа, деведесетих година прошлог века. Грб jе израдило Српско хералдичко друштво. Стављан jе ван снаге од стране принудне управе општине, али jе данас званичан. Општина поседуjе и књигу графичких стандарда у коjоj су описани начини коришћења симбола.

Застава jе типични хералдички стег, са поновљеним мотивом са основног грба. Облик jе квадратан.

Цитат из књиге графичких стандада Општине Вождовац:

Ако jе материjал од кога jе застава направљена провидан, наличjе заставе (реверс) мора да буде као у огледалу у односу на аверс. Застава се везуjе уз jарбол увек уз леву страну аверса. Забрањено jе мењати пропорциjе заставе - увек мора да буде квадратног облика. Забрањено jе користити грб као заставу.

Штит jе подељен водоравно, а горње поље вертикално на два поља. Горње десно црвено поље подељено jе сребрним крстом на четири мања, од коjих свако садржи сребрно оцило. У горњем левом плавом пољу смештена jе црна вепрова глава окренута на лево, златних кљова и црвеног jезика, прободена златном стрелом у чело. У дољем, сребрном пољу jе плава хералдичка ружа.

Средњи грб jе крунисан златном бедемском круном са четири видљива мерлона. У званичноj употреби jе стилизациjа коjа има танку црвену бордуру око штита, а бедемска круна jе стилизована црвеним "малтером". Оваква стилизациjа се у прихваћеним предлозима Српског хералдићког друштва не помиње, али општина користи ову стилизациjу за основни и средњи грб. Такође, по угледу на Град Београд општина користи грб са "логотипом" тj. ћириличним натписом: "Градска општина Вождовац" или у вариjанти на енглеском: "City Municipality Voždovac".

Постамент великог грба jе травнати брежуљак, са лентом коjа носи назив општине, ћириличним писмом. Десни чувар jе црни вепар, златно наоружан прободен у чело златном стрелом. Леви чувар jе бели коњ наоружан златно. Стегови коjе чувари придржаваjу су стегови Београда и Вождовца.

Последња измена: 8-HOB-2007


Сродни спољни линкови:


Град Београд

Вождовац - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бели Поток ● Зуце ● Пиносава ● Рипањ ● Београд (Вождовац) ●

 
Grb Vodovca

Грб Вождовца

Zastava Vodovca

Застава Вождовца

Srednji grb Vodovca

Средњи грб Вождовца

Veliki grb Vodovca

Велики грб Вождовца

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе