Flags and Arms of Serbia
SRPSKI (L) | СРПСКИ (Ћ)
Territorial organization  >  Central Serbia  >  Rasina District  >  Brus

municipality

Brus

Brus uses pseudoheraldic emblem.

Last modified: 16-JUN-2010


Central Serbia

Rasina District - municipalites

Brus - Local communities (places, villages)

Batote ● Belo Polje ● Blaževo ● Bogiše ● Bozoljin ● Boranci ● Botunja ● Brđani ● Brzeće ● Brus ● Budilovina ● Velika Grabovnica ● Vitoše ● Vlajkovci ● Gornje Leviće ● Gornji Lipovac ● Grad ● Gradac ● Graševci ● Domiševina ● Donje Leviće ● Donji Lipovac ● Drenova ● Drtevci ● Dupci ● Đerekare ● Žarevo ● Žilinci ● Žiljci ● Žunje ● Zlatari ● Igroš ● Iričići ● Kneževo ● Kobilje ● Kovizle ● Kovioci ● Kočine ● Kriva Reka ● Lepenac ● Livađe ● Mala Vrbnica ● Mala Grabovnica ● Milentija ● Osreci ● Paljevštica ● Ravni ● Ravnište ● Radmanovo ● Radunje ● Razbojna ● Ribari ● Stanuloviće ● Strojinci ● Sudimlja ● Tršanovci ● Čokotar ● Šošiće ●

 
Arms of Brus

”Arms”* of Brus


*Word 'Arms' is written with quotation mark because this is not coat of arms in heraldic sense

© 2007-2024 Flags and Arms of Serbia