Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Grad Beograd  >  Stari Grad

gradska opština

Stari Grad

Opština Stari Grad ima zvaničan grb po heraldičkim normativima nove srpske heraldike. Grb ima tri forme osnovni, srednji i veliki. Opština takođe ima zvaničnu zastavu.

Zastava Starog Grada ponavlja motiv sa štita, odnosno osnovnog grba.

O grb Starog Grada iz Statuta opštine:

Član 5.

Opština Stari grad ima svoj grb.

Grb Opštine je razdeljen štit. Gore na crvenom iz linije podele izdiže se srebrna bedemska krenelacija,sa tri zupca od kojih je srednji širi; iza srednjeg zupca izdiže se kružna dvospratna srebrna kula sa krenelacijom i po dva lučna prozora na svakom spratu, a sa bočnih zubaca po jedan zlatni trolisni patrijarški krst. Dole, na crvenom polju su dve srebrne grede.

Grb Opštine ima dve svečane verzije:
Srednji grb i Veliki grb.

Srednji grb je istovetan grbu Opštine sa zlatnom bedemskom krunom sa četiri zupca iznad štita.

Veliki grb je istovetan Srednjem grbu, s tim što sadrži i dva držača štita u obliku srebrnih orlova, crveno oružanih, zlatnih, kljunova i nogu, krila dignutih na polet. Desni orao pridržava i zlatnim resama obrubljeni steg grada Beograda, a levi zlatnim resama obrubljeni steg opštine Stari grad. Oba stega su istaknuta na crnim kopljima zlatnih vrhova. Postament ima formu bedema Kalemegdanske tvrđave, sa kulama motriljama na uglovima, sve u prirodnim bojama.

Poslednja izmena: 14-NOV-2007


Srodni spoljni linkovi:


Grad Beograd

Stari Grad - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Beograd (Stari Grad) ●

 
Grb Starog Grada

Grb Starog Grada

Zastava Starog Grada

Zastava Starog Grada

Srednji grb Starog Grada

Srednji grb Starog Grada

Veliki grb Starog Grada

Veliki grb Starog Grada

Stari grb Beograda iz albuma

Stari grb Beograda iz albuma "Grbovi Jugoslavije" - Izdavac "Kava Hag d.d.", Zagreb, 1939.

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije