Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Centralna Srbija  >  Nišavski okrug  >  Niš

grad

Niš

Grad Niš je 1996. godine usvojio grb po principima nove srpske heraldike, ali sa izvesnim izmenama.

Prema Statutu grada Niša, donetom 6. juna 2002. godine, u Osnovnim odredbama u članu 9 se određuje zvanični izgled zastave:

Zastava grada Niša je plave boje, pravougaonog oblika, odnosa strana 2 prema 1, sa simbolom grada u gornjem desnom uglu, koji zauzima 1/6 površine zastave. Zastava grada Niša ističe se uz zastavu Republike Srbije.

Međutim, potvrđena je upotreba zastave u razmeri zdepastijoj od 1:2, negde oko 2:3. Ova jedinica lokalne uprave se nije vodila principima novije srpske veksilologije, koji se oslanjaju na heraldički steg, kao zvaničnu zastavu opštine.

U praksi, korišćenje osnovnog grba Niša nije zaživelo. Veliki grb se koristi u raznim prilikama, pa i u onim gde bi trebalo isključivo koristiti osnovni grb, na primer na državnoj i drugim televizijama, u okviru vremenske prognoze za Niš.

Srpski steg na velikom grbu koji se upotrebljava sadrži zlatni krst sa ocilima, iako se ponekad koristi verzija bez njega - koja predstavlja originalnu predloženu verziju.

Čuvari štita na velikom grbu Niša su Stevan Sinđelić (desno) i Konstantin Veliki, rimski imperator (levo).

Niš kao gradska opština

U vreme kada je Niš pretendovao na status grada, po tadašnjem zakonu o lokalnoj samoupravi grad se morao sastojati od više gradskih opština, pa je prelazno rešenje bilo da se novouspostavljeni grad Niš podeli na dve opštine: Nišku Banju i Niš. Iz opštine Niš kasnije su nastale ostale gradske opštine grada Niša: Pantelej, Crveni Krst, Palilula i Medijana.

Poslednja izmena: 25-MAR-2010


Srodni spoljni linkovi:


Fotografije:


Centralna Srbija

Nišavski okrug - opštine

 
Grb Niša

Grb Niša

Zastava Niša

Zastava Niša

Srednji grb Niša

Srednji grb Niša

Veliki grb Niša

Veliki grb Niša

Predviđena zastava Niša kao heraldički steg. Nije u upotrebi

Predviđena zastava Niša kao heraldički steg. Nije u upotrebi

Grb nekadašnje gradske opštine Niš (2002-2005)

„Grb”* nekadašnje gradske opštine Niš (2002-2005)

Zastava nekadašnje gradske opštine Niš (2002-2005)

Zastava nekadašnje gradske opštine Niš (2002-2005)


*Reč 'grb' je pod navodnicima jer amblem ne predstavlja grb u heraldičkom smislu te reči.

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije